Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

A munka jövője egy MI-vezérelt világban

MEGOSZTÁS

A mesterséges intelligencia eszközeinek, például a chatbotoknak, a robotizált folyamatautomatizálásnak és a generatív rendszereknek a gyors megjelenése átalakítja a munkavégzés módját. Ahogy ezek a technológiák egyre fejlettebbé válnak, a felelősségteljes és etikus integrációjuk megértése fogja meghatározni a munka jövőjét.

(Kiemelt kép: Unsplash)

A mesterséges intelligencia túlmutat az olyan szűk körű alkalmazásokon, mint a sakkprogramok, és olyan mindenütt jelenlévő rendszerré vált, mely képes az emberi képességek utánzására az egyes iparágakban. Az előre betanított általános célú mesterséges intelligenciamodellek, mint például a GPT-4, meglepően széles körű kompetenciákat mutatnak, bár vannak korlátaik. A mesterséges intelligencia már nem sci-fi, hanem egy bomlasztó valóság, melynek mértékletes elfogadására van szükség. A szervezeteknek lehetőségük nyílik arra, hogy stratégiai módon alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, hogy kivegyék a rutinfeladatokat az emberi munkaterhelésből, miközben növelik a termelékenységet, a kreativitást. Az előnyök mellett azonban az MI azzal a kockázattal is jár, hogy előítéleteket kódol, túlságosan automatizál, csökkenti az átláthatóságot, és terv nélkül kiszorítja a munkavállalókat.

A munka jövője egy MI-vezérelt világban
A mesterséges intelligencia már nem sci-fi, hanem egy bomlasztó valóság, melynek mértékletes elfogadására van szükség (Fotó: Unsplash)

A cél az, hogy mind a szervezeti vezetők, mind az egyes munkavállalók számára útmutatást nyújtsunk a mesterséges intelligenciával támogatott munkahelyre való felkészüléshez. A mesterséges intelligencia ígéretének megvalósítása a buktatók elkerülése mellett körültekintést igényel. De etikai keretekkel, megfontolt irányelvekkel és a felhasználási esetek megfelelő testre szabásával az MI pozitívan növelheti az emberi potenciált. A jövőt nem az egyoldalú automatizálásnak kell jellemeznie, hanem az emberi és mesterséges képességek egymást kiegészítő erősségeit ötvöző, együttműködő intelligencia megjelenésének.

Szimbolikus mesterséges intelligencia rendszerek

A szimbolikus mesterséges intelligencia rendszerek az emberek által kódolt szabályokra, logikára és tudásreprezentációkra támaszkodnak ahelyett, hogy pusztán adatokból tanulnának. A szimbolikus mesterséges intelligencia két gyakori formája a munkahelyeken használatos:

Szakértői rendszerek

Ez az emberi szakértelem döntési fákba, termelési szabályokba vagy tudásgráfokba kódolva. Lehetővé teszik az árnyalt ítélőképesség modellekbe való kódolását, ellentétben a tisztán adatvezérelt mesterséges intelligenciával. Jól alkalmazható szűk, speciális feladatok automatizálására, például orvosi diagnosztikára. Viszont az átfogó szabályok meghatározásához kiterjedt „tudásmérnökségre” van már szükség. Ellenkező esetben a szakterületi tudás fejlődésével elavulttá válhatnak.

Tudásgráfok

A fogalmak és a közöttük lévő kapcsolatok gráfhálózatként történő rögzítését jelenti. Lehetővé teszik a témák közötti összetett kapcsolatok leképezését. Automatizálhatják az olyan feladatokat, mint a keresés, ajánlások, kérdések megválaszolása. Kézi ontológiafejlesztést és adat-összekapcsolást igényelnek. Hajlamosak a hiányos vagy elfogult ontológiákra, melyek korlátozzák a képességeket. A munka esetében a szimbolikus MI-rendszerek szabályalapú jellege lehetővé teszi az ismétlődő kognitív és analitikus feladatok megbízható automatizálását. A kódolt emberi szakértelem robusztus teljesítményt nyújt a meghatározott tartományon belül. Ez lehetővé teszi, hogy a „tudásmunkások” a nagyobb kognitív terhelést jelentő kreatív, stratégiai feladatokra összpontosíthassák erőfeszítéseiket.

A szimbolikus mesterséges intelligencia azonban azzal a kockázattal jár, hogy a körülmények változásával elavulttá válik, hacsak a tudásmérnöki gyakorlatok nem finomítják folyamatosan a szabálykészleteket. Az előre meghatározott ontológiákon kívüli új helyzetek rossz vagy nem szándékos viselkedéshez vezethetnek. A tanult mesterséges intelligencia modellek rugalmasságának hiánya alapvető korlátot jelent. A kockázatok minimalizálása érdekében a szimbolikus mesterséges intelligencia munkafolyamatok átalakítására történő alkalmazásakor kiterjedt tesztelésre van szükség a teljesítmény különböző forgatókönyvek szerinti validálásához. A modelleket szűk körben, ismétlődő feladatokra kell alkalmazni, ahol a szabályok holisztikusan kódolhatják a szükséges tudást. A tudásbázis szükség szerinti frissítésének ösztönzése érdekében kritikus fontosságú lesz a folyamatos emberi felügyelet. A nagy tétet jelentő munkafolyamatok esetében a szimbolikus mesterséges intelligencia automatizálásakor is meg kell tartani az emberi felügyeletet.

A munka jövője egy MI-vezérelt világban
A szimbolikus mesterséges intelligencia azonban azzal a kockázattal jár, hogy a körülmények változásával elavulttá válik, hacsak a tudásmérnöki gyakorlatok nem finomítják folyamatosan a szabálykészleteket (Fotó: Unsplash)

Konnekcionista mesterséges intelligencia modellek

A neurális hálózatokhoz hasonló konnekcionista mesterséges intelligencia-rendszerek inkább a nagy gyakorló adathalmazokban azonosítják a mintákat, minthogy keményen kódolt szabályokra és logikára támaszkodnának. Néhány kulcsfontosságú jellemzőjük: sűrűn összekapcsolt csomópontokból állnak, mint az emberi agy neuronjai. A csomópontok súlyozása iteratív képzési folyamat révén történik. A súlyok optimalizálásával tanulnak meg olyan feladatokat végrehajtani, mint az osztályozás, előrejelzés vagy generálás. Képesek összetett, nemlineáris összefüggések felismerésére. Hajlamosak a „túlillesztésre” bizonyos képzési adateloszlásokon.

A munkahelyeken a konnekcionista mesterséges intelligencia lehetővé teszi: a nagy volumenű, ismétlődő feladatok, például az adatbevitel automatizálását a minták felismerésével. Nagy adathalmazok gyors statisztikai elemzését a meglátások feltárása érdekében. Előrejelző modellezést a múltbeli adatokból a döntések optimalizálása érdekében. Tartalmi ajánlások és értesítések személyre szabását az alkalmazottak számára. Számítógépes látó alkalmazások, például automatizált vizuális ellenőrzés működtetését a természetes nyelvi feldolgozás továbbfejlesztését tudásmenedzsment céljára.

A velejáró kockázatok azonban a következők: a korlátozott valós adatokból kódolt potenciális torzítások jellemzik. A modell értelmezhetőségének hiánya elhomályosítja a hibapontokat. A helyes következtetés garantálásának képtelensége a képzési eloszláson kívül jelentkezik. A modellek megtévesztésére tervezett „ellenséges” adatokra való fogékonyság is az egyik fő jellemzője.

Az enyhítő stratégiák a következőket foglalják magukban: a képzési adatok összeállítását a sokféleség és a reprezentáció elősegítése érdekében. A modellek széles körű tesztelését a nem kívánt torzítások és viselkedésmódok szempontjából. Megmagyarázható mesterséges intelligencia technikák alkalmazását a modell átláthatóságának elősegítése érdekében. Emberi felügyelet fenntartását a nagy téttel bíró döntések és munkafolyamatok esetében. A modell kimeneteinek kiegészítése mindig szükséges az emberi ítélőképességgel felvértezve a teljes automatizálással szemben.

Az átgondoltan alkalmazott konnekcionista mesterséges intelligencia nagymértékben javíthatja a termelékenységet és a döntéshozatalt. A torzítások és az átláthatatlanság kockázatai azonban szükségessé teszik az emberi képességek kiegészítésére összpontosító, megfontolt megközelítést, szemben az összetett feladatok teljes automatizálásával.

A munka jövője egy MI-vezérelt világban
A neurális hálózatokhoz hasonló konnekcionista mesterséges intelligencia-rendszerek inkább a nagy gyakorló adathalmazokban azonosítják a mintákat, minthogy keményen kódolt szabályokra és logikára támaszkodnának (Fotó: Unsplash)

Generatív mesterséges intelligencia modellek

A GPT-4-hez hasonló generatív mesterséges intelligencia rendszerek újszerű szöveget, kódot, médiát vagy más tartalmat hoznak létre: hatalmas adathalmazokon való képzést jelentenek különböző témákban és formátumokban. Explicit programozás nélkül tanulják meg az adatokban található statisztikai mintázatokat. Új mintákat generálnak, melyek megfelelnek a megtanult általános eloszlásnak.

A generatív mesterséges intelligencia lehetővé teszi: a rutinszerű tartalomkészítést, például jelentések, összefoglalók és dokumentumtervezetek automatizálását. A kreatív ötletelést és a prototípusok körének gyors bővítését. Beszélgető felületek kifejlesztését az alkalmazottak kérdéseire adott válaszok megválaszolására. Valamint a szakértelem lefordítását hozzáférhető képzési tartalmakká a szoftverfejlesztés felgyorsítását kódgenerálással.

A kockázatok közé tartoznak azonban a következők: a képzési adatokban kódolt előítéletek lehetséges terjedése. A „józan ész” hiánya, ami értelmetlen vagy káros kimenethez vezet. A képzési korlátok miatt generált valótlan információk megjelenését. Az ötletek sokféleségének csökkenését, ha túlságosan a mesterséges intelligenciára támaszkodnak.

Az enyhítő stratégiák a következőket foglalják magukban: kiterjedt tesztelést a megfelelő felhasználási esetek meghatározásához. A mesterséges intelligenciát ötletelési segédeszközként kezelhetik, mely emberi kurátori felügyeletet igényel viszont. Szervezeti iránymutatások kidolgozását a kimenet ellenőrzésére inkluzív adathalmazok és munkafolyamatok fenntartásával. Az alkalmazottak számára az MI által generált tartalom felülvizsgálatának és finomításának lehetővé tétele mindig kötelező. A gondolkodás és a kreativitás sokszínűségét megőrző folyamatok fenntartását biztosítani kell.

A generatív mesterséges intelligencia jelentős termelékenységnövekedést kínál, de továbbra is felügyeletet igényel(ne). Ezt szimbolikus mesterséges intelligenciával lehet kiegészíteni. Tudatos protokollokkal és a mesterséges intelligencia képességeinek emberi ítélőképességgel való kiegészítésével a szervezetek jobb eredményeket érhetnek el.

A munka jövője egy MI-vezérelt világban
A kockázatok közé tartoznak azonban a következők: a képzési adatokban kódolt előítéletek lehetséges terjedése. A „józan ész” hiánya, ami értelmetlen vagy káros kimenethez vezet (Fotó: Unsplash)

Az ember és a mesterséges intelligencia egymást kiegészítő kapcsolata

Miközben az MI lehetővé teszi bizonyos, az emberek által ismétlődőnek tartott feladatok automatizálását, olyan korlátokkal rendelkezik, mint a lehetséges elfogultságok és az általános érvelés hiánya. Hasonlóképpen, az emberek is hajlamosak a kognitív elfogultságokra, melyek befolyásolják az észleléseket és a döntéseket.

A mesterséges intelligencia előítéletek

A hibás vagy nem reprezentatív képzési adatok előítéleteket terjeszthetnek a mesterséges intelligencia rendszerekben, ami diszkriminatív hatásokhoz vezethet.

A leggyakoribb források közé tartoznak: az adatokba kódolt történelmi diszkrimináció jelenléte. Korlátozott adatdiverzitás, mely nem képes megragadni a valós világbeli változékonyságot. Az etnikai hovatartozással, nemmel vagy életkorral korreláló rossz helyettesítő változók. A mesterséges intelligencia rendszerekből hiányzik az emberi kontextus és a józan ész is, ami újszerű helyzetekben nem megfelelő vagy értelmetlen kimenetekhez vezet(het).

Emberi előítéletek

Ugyanakkor az emberi ítélőképességnek is vannak konzisztencia- és objektivitási korlátai. Az olyan kognitív torzítások, mint a megerősítési torzítás, a lehorgonyzás és a kimeneti torzítás befolyásolják a döntéshozatalt.

Megerősítési torzítás: A meglévő meggyőződéseknek megfelelő információk preferenciális keresése, értelmezése vagy felidézése.

Horgonyzási torzítás: Túlságosan nagymértékben támaszkodik az elsőként figyelembe vett adatra vagy javaslatra.

Kimeneti torzítás: A döntés megítélése az eredmény, nem pedig a logikus folyamat alapján.

A mesterséges intelligencia nem az ember közvetlen helyettesítője, hanem inkább kiegészítője. Etikai felügyelet mellett kiegészít(het)i az emberi erősségeket, miközben mérsékel(he)li a kölcsönös korlátokat. Ez megköveteli az elfogultságok elismerését és az emberek és a mesterséges intelligencia közötti megfelelő felelősségek átgondolt meghatározását. Az emberi sokoldalúság, szociális készségek és etika kombinálása a mesterséges intelligencia termelékenységével, pontosságával és memóriájával lehetővé teszi az együttműködő intelligenciát. Az egymást kiegészítő lehetőségek kiaknázása azonban megfontolt átvételi stratégiákat és folyamatos éberséget igényel. A felhasználási esetekhez igazított felelősségteljes megvalósítással az MI és az emberi csapatok szorosan együttműködhetnek a közös potenciál felerősítése érdekében. Az ellenőrizetlen előítéletek azonban alááshatják ezt a jövőképet, így a befogadás és az elszámoltathatóság prioritássá válik. Az emberek mesterséges intelligenciával való kiegészítésére összpontosító kiegyensúlyozott megközelítés elősegíti az optimális, etikus eredményeket.

A munka jövője egy MI-vezérelt világban
A mesterséges intelligencia nem az ember közvetlen helyettesítője, hanem inkább kiegészítője. Etikai felügyelet mellett kiegészít(het)i az emberi erősségeket, miközben mérsékel(he)li a kölcsönös korlátokat (Fotó: Unsplash)

Az MI felelősségteljes alkalmazásának legfontosabb alapelvei

A mesterséges intelligenciában rejlő teljes potenciál kiaknázásához az emberek és a gépek közötti etikus együttműködésre összpontosító, megfontolt megközelítésre van szükség. 

Kiterjedt tesztelés

Az MI-rendszerek széles körű tesztelése különböző, reális körülmények között a teljes körű bevezetés előtt. A lehetséges hibák, torzítások és nem szándékos viselkedések feltárása szigorú ellenőrzésekkel. A rendszer finomítása a feltáró tesztelési időszakból származó felismerések alapján, mielőtt a rendszerre hagyatkoznának.

Emberi felügyelet fenntartása

Tartsuk az embereket a modellképzés, a telepítés, a felügyelet és a frissítés folyamatában. Kötelezzük el magunkat az emberi ellenőrzés és felügyelet mellett a nagy tétet jelentő döntések és munkafolyamatok esetében.

Folyamatos fejlesztés lehetővé tétele

A rendszer teljesítményének és eredményeinek nyomon követése a finomításra szoruló kérdések felszínre hozása érdekében. Alkalmazkodó, iteratív folyamatok fenntartása a modell intelligenciájának folyamatos javítása érdekében.

A sokszínűség és befogadás fenntartása

A képzési adatok összeállítása, tesztelése és telepítése során a sokféle nézőpont előmozdítása. Az összes csoport képviseletére összpontosító etikus, inkluzív tervezési elvek beépítése.

Az átláthatóság biztosítása

Tegyük világosan közzé a mesterséges intelligencia rendszer képességeit, korlátait és fejlesztési folyamatait. Valamint a magyarázható mesterséges intelligencia technikák alkalmazását a modell átláthatóságának előmozdítása érdekében, ahol lehetséges.

Szigorú belső irányelvek kidolgozása

Szervezeti protokollok létrehozása, melyek részletezik a megfelelő és a nem megfelelő mesterséges intelligenciahasználatot. Képezzük az alkalmazottakat a mesterséges intelligencia kimenetének ellenőrzésére, figyelembe véve az etikai következményeket.

A munka jövője egy MI-vezérelt világban
A mesterséges intelligenciában rejlő teljes potenciál kiaknázásához az emberek és a gépek közötti etikus együttműködésre összpontosító, megfontolt megközelítésre van szükség (Fotó: Unsplash)

A mesterséges intelligenciát együttműködési eszközként pozicionáljuk

A mesterséges intelligenciát az emberi képességek megerősítésére és fejlesztésére használjuk, nem pedig az emberi szerepek helyettesítésére. Tartsunk fenn olyan folyamatokat, melyek lehetővé teszik, hogy az emberek felügyelhessék, finomíthassák és felülbírálhassák a modellek kimeneteit. Törekedjünk a mesterséges intelligenciát kiegészítő technológiaként integráló hibrid munkafolyamatok kialakítására. A cél az együttműködés, ahol az emberi és a mesterséges intelligencia egymást kiegészítő erősségekkel rendelkező munkatársakként jelenik meg. Felelősségteljes keretek között a mesterséges intelligencia automatizálhatja a szűk körű feladatokat, míg az ember szélesebb körű felügyeletet, etikát és magasabb rendű útmutatást biztosíthat. Az emberek és a gépek közötti folyamatos koordináció fogja csak felszabadítani a mesterséges intelligencia átalakító potenciálját.

Az olyan mesterséges intelligencia-technológiák, mint a gépi tanulás, a természetes nyelvi feldolgozás és a generatív modellek gyors megjelenése szinte minden iparágban „bomlasztó hullámokat” vet. Mivel ezek az eszközök továbbra is rohamos ütemben fejlődnek, a felelős átvételi stratégiák meghatározása fogja meghatározni, hogy a mesterséges intelligencia inkluzív jólétet hoz-e létre, vagy a meglévő egyenlőtlenségeket súlyosbítja. A mesterséges intelligencia három uralkodó formájának (a szimbolikus, a konnekcionista és a generatív) vizsgálata rávilágít arra, hogy mindegyiknek különböző mechanizmusai, képességei és korlátai vannak. Nem létezik mindenre egységes megvalósítási terv. Inkább az egyes MI-típusok erősségeihez igazított megfelelő felhasználási esetek meghatározása a döntő fontosságú. Az etikailag összetett döntések emberi felügyeletének fenntartása minden fajtánál elengedhetetlen. A puszta automatizálás kockázatot jelent, ha nem egészíti ki emberi ítélőképesség, rugalmasság és elszámoltathatóság. A mesterséges intelligenciát úgy kell pozicionálni, mint ami inkább erősíti az emberi munkaerőt, mintsem helyettesíti azt.

A munka jövője egy MI-vezérelt világban
Az olyan mesterséges intelligencia-technológiák, mint a gépi tanulás, a természetes nyelvi feldolgozás és a generatív modellek gyors megjelenése szinte minden iparágban „bomlasztó hullámokat” vet (Fotó: Unsplash)

A munka jövője a mesterséges intelligenciával

A mesterséges intelligencia mára többé vált, mint a mérnöki problémák megoldásának és a technológiai megoldások kifejlesztésének eszköze. Ma már univerzális megoldás. Hogy a legtöbb ember kényelmesen érzi-e magát a használatában (vagy tudja-e, hogyan kell használni), az nagy kérdés. Még kritikusabb kérdés, hogy milyen gyorsan fognak megbarátkozni vele. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb teljesítménynövelő eszköze, így alkalmazkodás vagy kihalás kérdése. Továbbá, a vállalatvezetők a munkahely javítására fogják-e használni, vagy csupán a létszámcsökkentésre?

Piaci kihívások és megoldások

Az Indeed, a Glassdoor és a Világbank adataiból származó friss kutatások rávilágítottak egy aggasztó tendenciára: a rendelkezésre álló munkaerő jelentős csökkenésére. Ennek elsődleges oka a demográfia, a világ népességének öregedése. Ez a demográfiai kihívás azt eredményezi, hogy a munkaerő-felvétel egyre nehezebbé válik, a munkaerőköltségek növekednek, és a munkaerővel szemben megnövekednek az igények. A kevesebb munkaképes korú ember azt jelenti, hogy a munkaerő-kínálat csökken. Ha ezt a népesség elöregedését más trendekkel, például a bevándorlás csökkenésével kombináljuk, akkor a színpadon krónikus toborzási kihívások várhatók. Ráadásul az aktív munkaerő aránya a legtöbb jelentős gazdaságban csökken, még Kínában is. Ez a tendencia hajtja előre az emberi munka kiváltásának gondolatát a gépek által, különösen, mivel az öregedő népesség támogatásra szorul. Az emberek egyszerű helyettesítése helyett azonban a technológia, különösen a mesterséges intelligencia, felerősítheti a termelékenységet anélkül, hogy munkanélküliséget okozna. A jelenlegi munkaerőhiányt tekintve a termelékenység technológia segítségével történő fokozása lehet a legjobb megoldás. Az öregedő világnak elég nagy, vagy elég teljesítőképes munkaerőre van szüksége ahhoz, hogy fenntartsa azt. A mesterséges intelligencia lehet a megoldás.

A munka jövője egy MI-vezérelt világban
A kevesebb munkaképes korú ember azt jelenti, hogy a munkaerő-kínálat csökken. Ha ezt a népesség elöregedését más trendekkel, például a bevándorlás csökkenésével kombináljuk, akkor a színpadon krónikus toborzási kihívások várhatók (Fotó: Unsplash)

Az MI lehetőségei és egy új készségkészlet

Egy LinkedIn nemrégiben végzett kutatás kiemelte a mesterséges intelligenciában, különösen a generatív mesterséges intelligenciában rejlő potenciált, mely olyan tartalmak létrehozásában rejlik, mint a képek, hangok és szövegek. Megállapították, hogy az amerikai vezetők közel fele az MI-ban látja a termelékenység jelentős növelésének eszközét, és 44%-uk tervezi az MI használatának növelését a következő évben. A kutatásból az is kiderül, hogy az emberek folyamatosan fejlesztik az MI-használati készségeiket, az emberek a LinkedIn-profiljukhoz MI-val kapcsolatos készségeket is hozzáadnak. Az új MI-technológiákra utaló álláshirdetések is gyorsan emelkednek: A GPT-t vagy ChatGPT-t említő globális angol nyelvű álláshirdetések aránya 2022 novembere óta 21-szeresére nőtt. A szakemberek és a vállalkozások kezdik átvenni az MI-alapú technológiákat, például a ChatGPT-t, mindennapi munkájukban, és adaptálják folyamataikat. Ahogyan az várható volt, egyes országok egyenletesebb előretörést mutatnak, mint mások, de világviszonylatban egyértelmű tendencia figyelhető meg. A LinkedIn-felhasználók a világ minden tájáról gyors ütemben adnak hozzá MI-val kapcsolatos készségeket a profiljukhoz.

A mesterséges intelligencia mint eszköz

A Microsoft egy felmérése három fő felismerést mutatott ki: a technikai adósságok az innováció költségeit okozzák. A kutatás megállapította, hogy a technikai adósság a technológiai ágazatban hátráltatja az innovációt. A vállalatoknak be kell fektetniük a munkaerő képzettségének növelésébe és a technológiai stack korszerűsítésébe, hogy teljes mértékben kiaknázhassák az MI-ban rejlő lehetőségeket. Szövetség van az MI és a munkavállalók között: az MI munkahelyek átvételétől való félelemmel ellentétben a kutatás bemutatta az MI és a munkavállalók közötti előnyös kapcsolatot. Egyértelműen látszik, hogy a munkavállalók fogékonyak az MI-ra, és aktívan keresik, hogyan egészítheti ki a mesterséges intelligencia a feladataikat. Feltétlenül meg kell tanulni az MI-t: ahogy a mesterséges intelligencia egyre inkább beépül a különböző ágazatokba, egyre nagyobb szükség van arra, hogy a technológiai szakemberektől a nem technológiai szerepkörökig mindenki megértse és eszközként használja az MI-t. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek MI-fejlesztővé kell válnia, de a gépi elme képességeinek és alkalmazásainak alapszintű megértése jelentősen bővítheti a munkaköröket.

A kutatás ellenpéldát kínál a munkahelyeket felváltó mesterséges intelligenciától való félelemmel szemben. Kiderült, hogy míg az egyének 49%-a tart a gépi elme által okozott munkahelyvesztéstől, addig 70%-uk nyugodtan delegál feladatokat az MI-nak, hogy csökkentse a munkaterhelését és növelje a termelékenységét. Ezek a számok azt mutatják, hogy az embereket jobban motiválja a termelékenység javítása, mint a mesterséges intelligencia okozta munkahelyvesztéstől való félelem. Nem csak azt osztották meg, hogy 4 emberből 3 szívesen használná a mesterséges intelligenciát adminisztratív feladatokra (76%), de a legtöbben azt is elmondták, hogy szívesen használnák elemző (79%), sőt, kreatív munkára is (73%). Az üzleti vezetők is hasonlóan vélekednek: a kutatás szerint a mesterséges intelligencia által kínált képességek és lehetőségek közül messze nem az a gondolat jár a munkáltatók fejében, hogy a gépi elmét a létszámcsökkentésre használják. A vezetők ugyanis inkább a teljesítmény javításának eszközeként használják inkább. Továbbá, az üzleti vezetők arra összpontosítanak, hogy megtalálják a módját annak, hogyan használhatják az MI-t a munkavállalóik jólétének javítására, az alacsony értékű és unalmas tevékenységekkel töltött idő kiküszöbölésére, a több tudás megszerzésére és a befogadás növelésére. A mesterséges intelligencia munkahelyek megszűnésétől való félelmek közepette az üzleti vezetők kétszer nagyobb valószínűséggel választják a „dolgozói termelékenység növelését”, mint a „létszámcsökkentést”, amikor arról kérdezik őket, hogy mit értékelnének leginkább a gépi elmével kapcsolatban a munkahelyen.

A munka jövője egy MI-vezérelt világban
Egyértelműen látszik, hogy a munkavállalók fogékonyak az MI-ra, és aktívan keresik, hogyan egészítheti ki a mesterséges intelligencia a feladataikat (Fotó: Unsplash)

Az MI túl lett dimenzionálva?

A Gartner Hype Cycle, egy éves elemzés, amely vizuálisan ábrázolja az egyes technológiák érettségét, elfogadását és alkalmazását, segítve az iparági vezetőket abban, hogy megkülönböztessék, mi az, ami csupán hype, és mi az, ami valóban ígéretes. Az idei görbe az olyan technológiákat, mint a generatív mesterséges intelligencia és a felhőalapú számítástechnika, a felfújt várakozások csúcsára helyezi. Ez a pozicionálás azt sugallja, hogy ezek a technológiák jelenleg nagy figyelmet kapnak, és így talán túlzott lelkesedés övezi őket. Rövid távon fennáll a potenciális kiábrándulás veszélye. Ahogy azonban a görbe történelmileg jelzi, e potenciális kiábrándulás után jellemzően a felvilágosodás és a termelékenység időszaka következik. Az iparági vezetők és az innovátorok számára ennek a ciklusnak a megértése felbecsülhetetlen értékű lehet a beruházások stratégiai tervezésében és a piaci változások előrejelzésében.

A munka jövője egy MI-vezérelt világban
A mesterséges intelligencia által kínált képességek és lehetőségek közül messze nem az a gondolat jár a munkáltatók fejében, hogy a gépi elmét a létszámcsökkentésre használják (Fotó: Unsplash)

A mesterséges intelligencia és a munkaerőpiac közötti kölcsönhatás, amelyet a demográfiai változások és a technológiai fejlődés is hangsúlyoz, összetett, de ígéretes képet fest. Az MI valódi potenciálja és a felfújt elvárások között egyensúly van. A munka jövője kétségtelenül fejlődik, és ebben az MI fontos szerepet játszik. Miközben azonban a technológia nagyszerű lehetőségeket kínál a termelékenység javítására és a munkaerőhiány pótlására, az iparág vezetői számára elengedhetetlen, hogy jól tájékozott szemlélettel közelítsenek hozzá, és a lelkesedést a gyakorlatiassággal mérsékeljék. Miközben ezen az MI által bővített tájon navigálunk, a folyamatos tanulás, az alkalmazkodóképesség és a stratégiai előrelátás kiemelkedő fontosságú lesz az egyének és a szervezetek számára. Ennek a technológiának, mint minden másnak, megvannak a maga korlátai. Reméljük, hogy bölcsen érjük el őket.

A munka jövője egy MI-vezérelt világban

IT EXPERTS-TECH LEADERS 2024 FELHŐ A JAVÁBÓL KONFERENCIA

PODCAST

ICT Global News

VIDEOGALÉRIA
FOTÓGALÉRIA

Legnépszerűbb cikkek

ICT Global News

Iratkozz fel a hírlevelünkre, hogy ne maradj le az IT legfontosabb híreiről!