Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Hirdetés

Közbeszerzés

Megsüvegelendő kezdeményezést indított az amerikai kormány. Egy új állami szervezet el akarja érni, hogy ne csak a kiválasztott kevesek és gazdagok fejlesszenek mesterséges intelligenciát, hanem minden arra érdemes kutató. A programokból a nyílt forrású kezdeményezések is sokat profitálhatnak.
Az, hogy az emberiség túlzottan rászorul-e vagy sem a technológiára kínzó kérdés. Érdemes ezért egy kicsit mélyebben megvizsgálni ezt a problémát. A válasz, ahogy az várható, bonyolultnak fog tűnni. És árnyaltabb mint gondolnánk. Egy olyan időszakban, amikor úgy látszik, olyan világban élünk, ahol a válaszoknak mindig binárisoknak kell lennie, amikor a polarizáció tűnik a normának, és amikor a technológiák áradata érkezik társadalmainkba, nem lehetséges egyetlen és kielégítő választ adni már.
GenAI is occupying significant headspace of security leaders as another challenge to manage, but also offers an opportunity to harness its capabilities to augment security at an operational level - said Richard Addiscott, Senior Director Analyst at Gartner.
A technológiai fejlesztések terén a mesterséges intelligencia a modern tudomány kiemelkedő vívmánya, mely átalakítja az életünket, a munkánkat és a körülöttünk lévő világgal való interakcióinkat. Az MI legújabb fejlesztései nem csak technológiai szempontból lenyűgözőek, hanem jövedelmező lehetőségeket is kínálnak azon személyek számára, akik hasznot szeretnének húzni ebből az újabb digitális forradalomból.
A memória létünk és identitásunk szempontjából alapvető fontosságú. A tanulás célja, hogy az agyban tárolt ismeretek szükség esetén gyorsan vagy intuitív módon előhívhatók legyenek. Ez mindenre vonatkozik, amit a mindennapi életben teszünk: készségekre, szokásokra, érvelésre, társadalmi interakciókra és döntéshozatalra is. Bár születésünktől fogva folyamatosan tanulunk, azt kívánjuk, bárcsak gyorsabban tanulnánk és többre emlékeznénk.
A technológia soha nem látott ütemű fejlődésével felmerül a kérdés: a mesterséges intelligencia felváltja vagy kiegészíti az embert? Ahelyett, hogy ezt egyfajta antagonisztikus ellentétnek tekintenénk, inkább az együttműködés gondolatát kellene elfogadnunk, ahol a mesterséges intelligencia és az ember kéz a kézben dolgozik együtt az új lehetőségek feltárása és egy szebb jövő megteremtése érdekében.
Képzeljünk el egy olyan forgatókönyvet, melyben két vállalkozás verseng ugyanazért a piaci részesedésért. Mindkettőnek rengeteg adathoz van hozzáférése, de csak az egyikük érti a prediktív analitika valódi erejét. Miközben létfontosságú döntéseket hoznak, az egyik vállalkozás virágzik, míg a másik küzd, hogy lépést tartson és a piacon maradjon.
A generatív mesterséges intelligencia behatolt az osztálytermekbe, kihívást jelentve a pedagógusoknak, hogy újragondolják a hagyományos megközelítéseket. Alapvető kérdéseket vet fel: miért tanulunk olyan feladatokat, melyeket a gépek is el tudnak végezni? Hogyan befolyásolja a mesterséges intelligencia az emberi kreativitást és innovációt? A generatív mesterséges intelligencia megkérdőjelezi az eredeti gondolkodás definícióját, és szükségessé teszi a technológia és a tanulás közötti szimbiózis újragondolását.
A mesterséges intelligencia dominanciájáért folytatott versenyfutás egyre inkább begyűrűzik az algoritmusok és az automatizálás által meghatározott világban. A nemzetek, vállalatok és kutatóintézetek egyre több erőforrást fordítanak az emberhez hasonlatos és kifinomultabb MI-rendszerek fejlesztésére, és mindannyian az áhított előnyért küzdenek ebben a nagy téttel járó versenyben.
Az internet forradalmasította az emberi kapcsolatok, a kommunikáció és az információhoz való hozzáférés módjait. De mi lenne, ha a következő szintre emelnénk a csatlakoztathatóságot azzal, hogy az agyunkat közvetlenül összekapcsoljuk az internettel és akár így egymással? Lépjünk be a neurointernetbe,  egy olyan javasolt jövőbeli hálózatba, mely közvetlenül az emberi agyhoz kapcsolódik.
A következő évtized elejére a mesterséges intelligenciára való átállás a globális jólét egyik vezető hajtóerejévé válhat. A világgazdaság várható előnyei az MI gyors fejlődéséből erednek, melyet most tovább bővít a generatív változata, vagyis az új tartalmakat létrehozni képes gépi elme, és annak lehetséges alkalmazásai az emberi és gazdasági tevékenységek szinte minden területén.
PODCAST

ICT Global News

VIDEOGALÉRIA
FOTÓGALÉRIA

Legnépszerűbb cikkek