Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Jövőnk uralása: MI-stratégia az üzleti sikerért

MEGOSZTÁS

A mesterséges intelligencia alkalmazása gyorsan átalakítja az üzleti életet, megváltoztatva a vállalatok működését, sőt a döntéshozatal és az ügyfelekkel való kapcsolattartás módját is. A rutinfeladatok gépesítésének és az újszerű felismerések feltárásának lehetősége révén az MI ösztönözheti a növekedést és fokozhatja a versenyképességet a különböző iparágakban.

(Kiemelt kép: Unsplash)

Az MI-ba való egyszerű befektetésnél azonban többre van szükség. Ahhoz, hogy a vállalkozások valóban kiaknázhassák e technológia előnyeit, átfogó stratégiát kell kidolgozniuk az MI működésükbe történő integrálására. Ehhez az MI alapjainak mély megértése, az üzleti igények és lehetőségek világos felmérése, valamint egy jól megtervezett megvalósítási ütemterv szükséges. Az MI-stratégia kialakításához elengedhetetlenül fontos, hogy megértsük a technológia alapjául szolgáló fogalmakat és elveket. A mesterséges intelligencia alapvetően a gépek azon képességét jelenti, hogy adatokból tanuljanak és olyan feladatokat lássanak el, melyekhez általában emberi intelligenciára lenne szükség. Ilyenek például a minták felismerése, az eredmények előrejelzése és a természetes nyelv megértése. A mesterséges intelligencia egyik alapvető fogalma a gépi tanulás, mely magában foglalja az algoritmusok betanítását arra, hogy adatokból tanuljanak, és a tanulás alapján jóslatokat vagy döntéseket hozzanak. Ez különböző technikák segítségével történhet, beleértve a felügyelt, a felügyelet nélküli és a megerősítő tanulást. A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) a mesterséges intelligencia másik alapvető fogalma. Ez a koncepció képessé teszi a gépeket az emberi nyelv értelmezésére és megértésére. Az NLP különösen fontos a chatbotok, a hangalapú asszisztensek és az érzelem elemző alkalmazások számára. Azt is fontos megjegyezni, hogy az MI alapvetően különbözik a hagyományos programozástól, mely a számítógép számára kifejezetten kódolt utasításokat tartalmaz. Ehelyett az MI segítségével a gép képes tanulni és az adatokban található minták alapján döntéseket hozni. Az MI így ma a haladás egyik kizárólagos eszköze lehet a vállalkozások számára.

Amióta a haladás önjáróvá vált, amióta mindez a modern „dolgok rendjévé” szilárdult, a helyzetmegbeszélés a mozgólépcsőn tömegigénnyé vált. Attól kell tartanunk, hogy a mai kultúrüzem már nem egyéb mint a mozgólépcsőn utazók szellemi sirámainak summája. Ám időközben ezek a sirámok is olyannyira önjáróvá váltak, hogy nem igazán különböztethető meg, hogy affirmatív avagy kritikai, netán akár forradalmi mozgásban vannak. A mozgólépcső és a róla elhangzó kulturális megnyilvánulások között már régóta nincs lényeges differencia, mivel a kultúra övezete – a differenciák piacaként – maga is teljesen mozgólépcsőszerűen szervezett. Motorikus mozgásánál fogva a tegnapi szakadatlanul időszerűtlenné válik; a dezaktualizálás gesztusával az új aktualitást terjesztik, hogy már körvonalazódásában a bukását készítsék elő – így kergeti egyik múlékonyság a másikat. PETER SLOTERDIJK: A történelem után

Jövőnk uralása: MI-stratégia az üzleti sikerért
A mesterséges intelligencia egyik alapvető fogalma a gépi tanulás, mely magában foglalja az algoritmusok betanítását arra, hogy adatokból tanuljanak, és a tanulás alapján jóslatokat vagy döntéseket hozzanak (Fotó: Unsplash)

Az üzleti igények felmérése

Ha már rendelkezünk az MI és képességeinek alapvető ismereteivel, a következő lépés az üzleti igények felmérése és azon területek azonosítása, ahol az MI a leghasznosabb lehet. Ehhez az adatok, folyamatok és munkafolyamatok mélyreható elemzése, valamint az üzleti célok és célkitűzések világos megértése szükséges. A mesterséges intelligenciának számos különböző felhasználási területe van a különböző iparágakban. Például at MI-t az egészségügyben orvosi képek elemzésére, a betegségek kimenetelének előrejelzésére és a betegek eredményeinek javítására lehet használni. A pénzügyekben a mesterséges intelligencia képes a csalások felderítésére, a befektetési portfóliók optimalizálására és az ügyfélszolgálat javítására. Végül a gyártásban javíthatja a minőségellenőrzést, előre jelezheti a berendezések meghibásodását és optimalizálhatja az ellátási láncokat. Ahhoz, hogy felismerjük az MI megvalósításának legéletképesebb kilátásait a vállalkozásunkban, kezdjük az adataink átvizsgálásával és azon területek meghatározásával, ahol az MI segíthet a jobb döntések meghozatalában, az ismétlődő feladatok gépesítésében vagy az új felismerések felfedezésében. Továbbá fel kell mérnünk az MI valószínűsíthető hatását alkalmazottainkra és ügyfeleinkre, valamint a felmerülő kockázatokat és kihívásokat is.

A jelen kultúrája egy olyan hatalmas epilógusgépezet, mely utóhangokat választ ki magából és a tegnapi hatályon kívül helyezésével a leheletnyi tájékozódás lehetőségét teremti meg. A kortárs elméket e pillanatban még átjárja az utolsó epilógushullám – az a posztmarxista, posztfreudiánus, posztstrukturalista, posztmetafizikus retorika, amivel a mindenkori szónokok mintegy negyedórára a lehetséges legtetejére látszanak felhágni. Minél kérlelhetetlenebbek az elmúltakra következő utóhangok, annál tágasabb tér kínálkozik a jelenben új tételezések számára, légyen bár szó akár látszólagos terekről. PETER SLOTERDIJK: A történelem után

Jövőnk uralása: MI-stratégia az üzleti sikerért
Ha már rendelkezünk az MI és képességeinek alapvető ismereteivel, a következő lépés az üzleti igények felmérése és azon területek azonosítása, ahol az MI a leghasznosabb lehet (Fotó: Unsplash)

Az MI-csapat felépítése

Az MI-stratégia győzelméhez elengedhetetlen egy erős MI-csapat létrehozása. Csapatunknak különböző háttérrel és szakértelemmel rendelkező szakemberekből kell állnia, beleértve az adattudósokat, a gépi tanulási mérnököket, a szoftverfejlesztőket és a területi szakértőket. Íme néhány kritikus lépés az MI-csapat felépítéséhez.

Határozzuk meg a szerepeket és felelősségi köröket: A toborzás előtt világosan határozza meg a csapattagok szerepét és feladatait. Ez segít meghatározni az egyes szerepkörökhöz szükséges konkrét készségeket és tapasztalatokat, és biztosítja, hogy mindenki a kitűzött közös célért dolgozzon majd.

Toborozzuk a legjobb tehetségeket: A megfelelő tehetségek megtalálása kihívást jelenthet, de ez kritikus fontosságú a mesterséges intelligencia stratégiánk sikere szempontjából. Keressünk olyan személyeket, akik szilárd technikai háttérrel és releváns tapasztalattal rendelkeznek az adattudomány, a gépi tanulás és a szoftverfejlesztés területén. Megfontolhatjuk azt is, hogy tanácsadókat alkalmazzunk vagy harmadik féltől származó szállítókkal lépjünk partnerségre, hogy kiegészítsük csapatunk képességeit.

Jövőnk uralása: MI-stratégia az üzleti sikerért
A megfelelő tehetségek megtalálása kihívást jelenthet, de ez kritikus fontosságú a mesterséges intelligencia stratégiánk sikere szempontjából. Keressünk olyan személyeket, akik szilárd technikai háttérrel és releváns tapasztalattal rendelkeznek az adattudomány, a gépi tanulás és a szoftverfejlesztés területén (Fotó: Unsplash+)

Ápoljuk az együttműködés kultúráját: Az MI csapatsport, és az együttműködés elengedhetetlen a sikerhez. Ösztönözzük a csapattagok közötti nyílt kommunikációt és együttműködést, hogy mindenki egyetértsen a projektcélokkal, és együtt dolgozzon az összetett problémák megoldásán.

Fektessünk be a folyamatos képzésbe és fejlesztésbe: A mesterséges intelligencia technológiájának folyamatos fejlődése miatt kulcsfontosságú, hogy csapatunk naprakész legyen a legújabb trendekkel és fejlesztésekkel kapcsolatban. Fontoljuk meg, hogy folyamatos képzési és fejlesztési lehetőségeket biztosítsunk csapatunknak, hogy felvértezzük őket a szükséges készségekkel és tudással, hogy a korábbinál előrébb járhassanak.

Biztosítsuk a sokszínűséget és a befogadást: A sokszínű és befogadó csapat kialakítása helyes dolog, és jobb üzleti eredményekhez vezet. Kutatások kimutatták, hogy a sokszínű csapatok innovatívabbak és jobban képesek megoldani az összetett problémákat.

E stratégiák megvalósításával megbízható és hatékony MI-csapatot hozhatunk létre, mely segíthet üzleti céljaink elérésében és a fenntartható növekedés előmozdításában.

A haladék fogalma nemcsak azt a játékteret írja körül, amin az illúzió és a remény osztozik, hanem egyúttal a napnyugati történelmi gondolkodás alapfigurájára is emlékeztet. Ugyanis a történelem szó kifejezetten okcidentális értelme csakis e haladék- és közbenső-jellegéből érthető meg. Közbenső idő csak ott adódhat, ahol egy időben zajló történés végsô célra vagy záros határidőre irányul, amiről nézve mint haladék tekinthető. Éppen ezek a kései zsidó és a keresztény történeti gondolkodás alapvető jegyei, amelyek az Európa nevű jelenséget kialakították. Kevés történész veszi magának a fáradságot, ezzel számot vessen ezzel, jóllehet nemcsak a korai napnyugati történelem, hanem az újkor – beleértve jelenünket – is messianisztikus és eszkatológikus minták hagyományát és változatait követte. Ami azonban a történelmi ész kritikájának Marx és Dilthey óta nyílt programját illeti, nem férhet kétség ahhoz, hogy ennek magvát a messianológia alkotja – ahogy az a zsidó hagyományból ered és keresztény változatában történelmet formált. PETER SLOTERDIJK: A történelem után

Jövőnk uralása: MI-stratégia az üzleti sikerért
Az MI-stratégia győzelméhez elengedhetetlen egy erős MI-csapat létrehozása. Csapatunknak különböző háttérrel és szakértelemmel rendelkező szakemberekből kell állnia, beleértve az adattudósokat, a gépi tanulási mérnököket, a szoftverfejlesztőket és a területi szakértőket (Fotó: Unsplash)

A közös kihívások és kockázatok leküzdése

Bár a mesterséges intelligencia forradalmasíthatja a vállalkozásokat, jelentős kihívásokkal és kockázatokkal is jár. Az egyik fő kihívás az MI-rendszerek bevezetésének összetettsége, mely a pontosság és megbízhatóság biztosítása érdekében kiterjedt adat-előkészítést, algoritmusképzést és tesztelést igényel. A másik kihívás az MI-rendszerekben rejlő elfogultság és diszkrimináció lehetősége, melynek komoly etikai és jogi következményei lehetnek. Ez akkor fordulhat elő, ha az MI-modellek fejlesztéséhez használt képzési adatok eredendő „torzításokat” tartalmaznak, vagy ha az algoritmusok döntéshozatali folyamataik révén fenntartják az előítéleteket. Továbbá vannak aggályok a munkahelyek elvesztésével és az MI munkaerőre gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Miközben az MI számos hétköznapi feladatot automatizálhat, egyben új munkalehetőségeket is teremthet, és lehetővé teszi, hogy a munkavállalók olyan összetettebb feladatokra koncentrálhassanak, melyek emberi kreativitást és elemzői képességeket igényelnek. E kihívások leküzdése és az MI kockázatainak mérséklése érdekében a vállalkozásoknak proaktív és holisztikus megközelítést kell alkalmazniuk MI-stratégiájuk kidolgozásához. Ez magában foglalja az MI használatára vonatkozó etikai irányelvek meghatározását, az adatminőségbe és az átláthatóságba való befektetést, valamint a munkavállalók megfelelő képzésének és támogatásának biztosítását.

A posztmodernről szóló szövegelés ebbe a helyzetbe talál bele, és a száz éve lappangó dilemmát olyannyira kiélezi, hogy feltűnővé válik. Ugyanis annak révén, hogy felmerül egy modernség utáni álláspontra igényt formáló tudat, a modernt e mértéktelenség a nyílt színre hívja ki és annak megvallására kényszeríti, hogy ama korszakként fogja föl magát, amire nem következhet másik. A posztmodern-szövegelés, amelynek kezdetben csak a sikkes változatosságról volt hivatva gondoskodni, arra kényszeríti a modernt, hogy végkorszakként vallja meg magát – egy olyan éraként, mely már nem kíván a közbenső idő karakterisztikumával bírni, hanem egy határtalanul tökéletesíthető utótörténet folyamatos jelenévé változott át. A modern számára a posztmodern puszta gondolata is illegitim és sokkoló, mivel önértelmezése szerint a modern utódja semmi más, csakis a modern lehet. PETER SLOTERDIJK: A történelem után

Jövőnk uralása: MI-stratégia az üzleti sikerért
Az egyik fő kihívás az MI-rendszerek bevezetésének összetettsége, mely a pontosság és megbízhatóság biztosítása érdekében kiterjedt adat-előkészítést, algoritmusképzést és tesztelést igényel (Fotó: Unsplash+)

Gyakorlatok a hatékony MI-stratégia kialakításához

A hatékony MI-stratégia kialakításához elengedhetetlen egy strukturált és iteratív folyamat követése, mely figyelembe veszi a vállalkozás egyedi igényeit és kihívásait. Íme néhány megfontolandó legjobb gyakorlat.

Kezdjük egy világos üzleti esettel: A mesterséges intelligenciába történő beruházás előtt biztosítsuk, hogy világosan megértsük a megoldandó üzleti problémát, a várható előnyöket, valamint a lehetséges kockázatokat és kihívásokat.

Határozzuk meg a megfelelő felhasználási eseteket: Elemezzük adatainkat és folyamatainkat, hogy azonosítsuk azokat a területeket, ahol a mesterséges intelligencia hozzáadott értéket jelenthet, és rangsoroljuk a legnagyobb potenciális hatással bíró felhasználási eseteket.

Fektessünk be az adatminőségbe és az átláthatóságba: Biztosítsuk, hogy adataink pontosak, teljesek és reprezentatívak legyenek a megoldandó problémára vonatkozóan. Vezessünk be adatkezelési irányelveket az adatok felhasználásának átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében.

Jövőnk uralása: MI-stratégia az üzleti sikerért
A mesterséges intelligenciába történő beruházás előtt biztosítsuk, hogy világosan megértsük a megoldandó üzleti problémát, a várható előnyöket, valamint a lehetséges kockázatokat és kihívásokat (Fotó: Unsplash+)

Fejlesszünk ki etikai irányelveket: Állítsunk fel egyértelmű etikai irányelveket a mesterséges intelligencia használatára vonatkozóan, beleértve az adatvédelmet, az elfogultságok csökkentését és a döntéshozatal átláthatóságát.

Tesztelés és ismétlés: Teszteljük szigorúan a mesterséges intelligencia modelljeit a pontosság és megbízhatóság biztosítása érdekében, és szükség szerint ismételjük a teljesítmény javítása érdekében.

Integráljuk a mesterséges intelligenciát a munkafolyamatokba: Készítsünk ütemtervet a mesterséges intelligencia üzleti folyamatokba és munkafolyamatokba történő integrálására, biztosítva, hogy az alkalmazottak megfelelő képzést és támogatást kapjanak a feladataik ellátásához.

Ezzel a jelenválság legégetőbb pontjához értünk: amíg a modern nem ismeri el, hogy diszkréten, de hajthatatlanul mint az idők végének Országa rendezkedett be, addig öntudatlan erőszakossággal arra formál görcsösen igényt, hogy őutána már egyetlen kor sem alkothat korszakot. Önhittsége révén megoldhatatlan feladvány szakad rá: egyrészt maga után a modern csak a legrosszabbakat láthatja jönni, másrészt a legrosszabbakat pontosan saját irányvonala jelenti, aminek elhagyására képtelen, mivel nem tud alternativát magához képest elgondolni. Így éppúgy nem képes magát meghaladni, mint ahogy a jövőjét sem képes igazán elképzelni. Ha továbbra is azt teszi, amit eddig, úgy a legrosszabbat váltja ki; ha felhagy ezzel, akkor megszűnik az lenni, ami, és valami korszakosan más lesz belőle. PETER SLOTERDIJK: A történelem után

Jövőnk uralása: MI-stratégia az üzleti sikerért
Állítsunk fel egyértelmű etikai irányelveket a mesterséges intelligencia használatára vonatkozóan, beleértve az adatvédelmet, az elfogultságok csökkentését és a döntéshozatal átláthatóságát (Fotó: Unsplash+)

Sikeres MI-stratégiák

Az MI előnyeinek szemléltetése és a hatékony MI-stratégia kialakításához szükséges gyakorlati betekintés érdekében nézzünk meg néhány valós példát.

Amazon

Az Amazon széles körben használja a mesterséges intelligenciát a termékajánlások személyre szabására és a vásárlói élmény javítására. A vállalat ajánlómotorja gépi tanulási algoritmusokat használ a vásárlói adatok elemzésére, és személyre szabott termékjavaslatokat tesz a böngészési és vásárlási előzmények alapján.

Coca-Cola

A Coca-Cola az ellátási lánc optimalizálására és a termelés hatékonyságának javítására használja a mesterséges intelligenciát. A vállalat MI-rendszere érzékelőkből és más forrásokból származó adatokat használ fel a kereslet előrejelzésére és a termelés ennek megfelelő kiigazítására, csökkentve a pazarlást és javítva az általános hatékonyságot.

JPMorgan Chase

A JPMorgan Chase mesterséges intelligenciát használ a csalások felderítésére és a kockázatok kezelésére banki műveleteiben. A vállalat MI-rendszere gépi tanulási algoritmusokat használ a tranzakciós adatok elemzésére és a gyanús tevékenységek azonosítására, segítve ezzel a csalások megelőzését és a kockázatok minimalizálását.

GE healthcare

A GE Healthcare az orvosi képalkotás és diagnosztika javítására használja a mesterséges intelligenciát. A vállalat MI-rendszere gépi tanulási algoritmusokat használ az orvosi képek elemzésére, és pontosabb és időbeni diagnózisokat biztosít, javítva ezzel a betegek eredményeit és csökkentve a költségeket.

Ha a mai élet időszerkezetét kellene jellemezni, akkor a legrosszabbak prognózisa után és e prognózisoknak a valóság általi verifikálása előtt egy közbenső idő fogalmára akadnánk. Egy ilyen helyzetre nincs megfelelőbb fogalom a haladéknál. Mivel azonban haladékunknak nincs pontos időpontja, és a katasztrófa napja, órája és oka nincs megjelölve, ebben az elnyújtott haladékban a kockázatossága és becsületessége tudatában levő élet úgy rendezkedhet be és terjeszkedhet ki, mintha biztosra menne. A remény a haladék pontatlanságában leli meg a maga játékterét. Ezért nem princípium, hanem a történelem rossz kimenetelét illető bizonytalanság mellékterméke. PETER SLOTERDIJK: A történelem után

Jövőnk uralása: MI-stratégia az üzleti sikerért

PODCAST

ICT Global News

VIDEOGALÉRIA
FOTÓGALÉRIA

Legnépszerűbb cikkek