Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Átlátható döntéshozatal támogatása MI segítségével

MEGOSZTÁS

Az emberek és az MI egyaránt processzorok, különböző képességekkel. Hogy megértsük, hogyan lehet mindkettőt a legjobban kihasználni, hasznos áttekinteni a saját biológiai evolúciónkat, és azt, hogyan fejlődött a döntéshozatal az idők során.

(Kiemelt kép: Unsplash)

Az adatvezérelt és az MI-vezérelt döntések megkülönböztetése alapvető fontosságú. Mindkét kifejezés különböző eszközöket tükröz, az előbbi az adatokra, az utóbbi pedig a feldolgozási képességekre összpontosít. Az adatok tartalmazzák a jobb döntéseket lehetővé tevő meglátásokat, a feldolgozás pedig a meglátások kinyerésének és a cselekvésnek a módja. A tapasztalat és a megérzés volt a legtöbb, ami a jó és a rossz, a magas és az alacsony, valamint a kockázatos és a biztonságos megkülönböztetéséhez rendelkezésre állt. Az intuíciónk messze nem ideális döntéshozatali eszköz. Agyunk számos kognitív torzítással fertőzött, melyek kiszámítható módon rontják ítélőképességünket. Ez a több százezer éves evolúció eredménye. Ezek az előítéletek olyan módon befolyásolják ítéleteinket és döntéseinket, melyek eltávolítanak minket a racionális objektivitástól. Az adatvezérelt eszközök elképzelhetetlen mennyiségű adatot rögzítenek, minden tranzakciót, minden ügyfélgesztust, minden mikro- és makrogazdasági mutatót, minden olyan információt, mely az olyan eszközökkel, mint a táblázatok, műszerfalak és analitikai alkalmazások, jobb döntéseket hozhatnak az emberek számára.

Átlátható döntéshozatal támogatása MI segítségével
Az adatok tartalmazzák a jobb döntéseket lehetővé tevő meglátásokat, a feldolgozás pedig a meglátások kinyerésének és a cselekvésnek a módja (Fotó: Unsplash)

Az emberi ítéletek még mindig fontosak

Nem bízhatunk abban, hogy mi emberek az összes adatot ki tudjuk használni. Tovább kell fejlődnünk, és a mesterséges intelligenciát az adatok elsődleges feldolgozójaként be kell vonnunk a munkafolyamatba. Az olyan rutinszerű döntések esetében, melyek csak strukturált adatokra támaszkodnak, egyszerűen jobban járunk, ha a döntéseket az MI-ra delegáljuk. A mesterséges intelligenciát be lehet tanítani arra, hogy megtalálja a populációban azokat a szegmenseket, melyek a legjobban magyarázzák az eltéréseket a finomabb szinteken, még akkor is, ha ezek az emberi felfogásunk számára nem intuitívak. Az MI-munkafolyamat kihasználja az adatokban rejlő információkat, és következetesebb és objektívebb döntéseket hoz. Jobban meg tudja határozni, hogy melyik reklám és kreatív a leghatékonyabb, milyen optimális készletszinteket kell beállítani, és milyen pénzügyi befektetéseket kell eszközölni.

Átlátható döntéshozatal támogatása MI segítségével
Nem bízhatunk abban, hogy mi emberek az összes adatot ki tudjuk használni. Tovább kell fejlődnünk, és a mesterséges intelligenciát az adatok elsődleges feldolgozójaként be kell vonnunk a munkafolyamatba (Fotó: Unsplash)

Az egész a változásokhoz való alkalmazkodásról szól

Olyan új vállalatok megjelenését fogjuk látni, melyek kezdettől fogva elfogadják mind az MI, mind az emberi hozzájárulást, és natívan beépítik azokat a munkafolyamatokba. A hatékonyabb szervezetek nagyobb arányban fognak túlélni. A mesterséges intelligencia egyre inkább a politikai döntéshozatal értékes eszközévé válik. Valójában az MI már most is szerepet játszik a politikában, bár csak kis mértékben. Az MI-t például az adatgyűjtés és -elemzés fárasztó és időigényes feladatának automatizálására használják. Így a politikai szereplők fontosabb feladatokra, például a stratégiák és szakpolitikák kidolgozására összpontosíthatnak. A mesterséges intelligenciát olyan előrejelző modellek kidolgozására is használják, melyek segíthetnek a politikai döntéshozóknak a lehetséges válságok előrejelzésében és elkerülésében. A múltbeli adatok elemzésével a mesterséges intelligencia alapú modellek segíthetnek a gazdasági recesszió vagy a társadalmi zavargások korai figyelmeztető jeleinek azonosításában. Ezek az információk felhasználhatók olyan szakpolitikák és irányelvek kidolgozására, melyek enyhíthetik az ilyen események hatásait. A jövőben a mesterséges intelligencia még inkább nélkülözhetetlenné válik a politikában. Ahogy az adatgyűjtés és az elemzés egyre kifinomultabbá válik, az MI még több betekintést nyújthat majd a politikusoknak a gazdaság és a társadalom működésébe. A kormányoknak is segíteni fog a jobb döntések meghozatalában, mivel a parlamenti képviselőknek szélesebb körű választási lehetőséget biztosít. Például olyan szakpolitikai javaslatok generálására használható, melyek figyelembe veszik a különböző érdekelt felek eltérő preferenciáit. Végső soron ezek az algoritmusok nélkülözhetetlenné válnak a politika számára. És sietni is fognak, hogy a legjobb eszközök mind a választási kampányban, mind a kormányzati mandátumok alatt tanácsadóként használhatók legyenek. Elemzők szerint az ellátási láncokra összpontosító új technológiai szolgáltatások piaca a következő öt évben évente több mint 20 milliárd dollárt érhet el. A Gartner szerint 2025-re az új ellátási lánc alkalmazások több mint 80%-a valamilyen módon a mesterséges intelligenciára és az adattudományra támaszkodik majd. A világ túlságosan összetetté vált ahhoz, hogy ezek egy részét táblázatokkal próbáljuk már kezelni.

Átlátható döntéshozatal támogatása MI segítségével
A jövőben a mesterséges intelligencia még inkább nélkülözhetetlenné válik a politikában. Ahogy az adatgyűjtés és az elemzés egyre kifinomultabbá válik, az MI még több betekintést nyújthat majd a politikusoknak a gazdaság és a társadalom működésébe (Fotó: Unsplash)

Mesterséges intelligencia mint politikai tanácsadó

Hogyan segíthet a mesterséges intelligencia a központi kormányzati politikák és a helyiek alakításában? A múltban jelentős mennyiségű adatot kellett kézzel összegyűjteni ahhoz, hogy megalapozott döntéseket lehessen hozni. Ez időigényes folyamat volt. A városi, történelmi, gazdasági jellegű adatok összekapcsolják őket a törvényekkel, a választási bizottságok és a polgárok elképzeléseivel, valamint az egyes politikusok javaslataival. Mindezt ma már egy algoritmus szintetizálhatná. A jövőben a mesterséges intelligencia egyre inkább nélkülözhetetlenné válik a politika számára. Ahogy az adatgyűjtés és elemzés egyre kifinomultabbá válik, az MI képes lesz még mélyebb betekintést nyújtani a politikai döntéshozóknak a gazdaság és a társadalom működésébe. A mesterséges intelligencia segíteni fogja a kormányokat a jobb döntések meghozatalában azáltal, hogy a képviselőknek szélesebb körű választási lehetőséget biztosít. Ezek az algoritmusok nélkülözhetetlenné válnak a politikusok számára. Versenyfutás lesz a legjobb eszközökért, melyeket tanácsadóként használhatnak majd mind a választási kampányban, mind a kormányzati mandátumuk alatt.

Átlátható döntéshozatal támogatása MI segítségével
A mesterséges intelligencia segíteni fogja a kormányokat a jobb döntések meghozatalában azáltal, hogy a képviselőknek szélesebb körű választási lehetőséget biztosít. Ezek az algoritmusok nélkülözhetetlenné válnak a politikusok számára (Fotó: Unsplash)

Az MI előrejelző képessége

Egyes szakértők már most is használják a mesterséges intelligenciát előrejelzési célokra. Ilyen például Matthew Woollard, a Premonition vezérigazgatója és alapítója, aki gépi tanulást használ arra, hogy megjósolja, mely bírósági ügyekben születik majd döntés a vád vagy a vádlott javára. A vállalat 80%-os sikerarányt ért már el. A mesterséges intelligencia segíthet előre jelezni a társadalmi zavargásokat vagy a pénzügyi buborékokat, mielőtt azok bekövetkeznének. A Premonition csak egy példa arra, hogy az MI-szolgáltatásokat előrejelzések készítésére használják. A jövőben várhatóan egyre több vállalat fogja hasonló célokra használni a mesterséges intelligenciát. A Fero Labs egy másik eklatáns példa erre. A startup mesterséges intelligenciát használ a fogyasztói viselkedés előrejelzésére. Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy jobban megértsék, mit akarnak és mire van szükségük a vásárlóiknak. Gondoljunk csak bele, ha a magáncégek ma már nem tudnak meglenni e technológia nélkül, akkor a politika hogyan tudna meglenni majd nélküle. Egy állam és egy közösség számára a legfontosabb döntéseket a kormányok hozzák. Mert ezek mindannyiunk életét befolyásolják. Az állam döntései közvetlen következményekkel járnak a polgárokra nézve. A lakosság nagy része számára lehetnek ezek jók vagy rosszak. Ezért feltételezhető, hogy a politikának is el kell kezdenie használni őket. Úgy vélhetjük, hogy társadalmi vita fog kitörni, amikor kiderül, hogy az első politikai szereplők algoritmusokat használnak már tanácsadóként. Valószínűleg lesznek olyanok, akik úgy gondolják, hogy a mesterséges intelligencia nem érzelmi alapú, és ezért árthat a polgároknak. Nos, erre nehéz válaszolni. Az a helyzet, hogy mindig végül is az emberek fognak dönteni. Olyasmi ez, mint a Tesla mai autói: van automata vezetésük, ami elég jól működik. De a sofőrnek ébernek és figyelmesnek kell maradnia, szemét az útra szegezve. Mindig a vezetőn múlik, hogy az autó a forgalomban marad-e, különben néhány kanyar vagy kereszteződés után balesetet okoz(hat)na. Ugyanez lesz a helyzet a kormányok és a politika esetében is, legalábbis az első néhány évben, amikor a mesterséges intelligencia még kezdetleges formában ad tanácsokat.

Átlátható döntéshozatal támogatása MI segítségével
Társadalmi vita fog kitörni, amikor kiderül, hogy az első politikai szereplők algoritmusokat használnak már tanácsadóként. Valószínűleg lesznek olyanok, akik úgy gondolják, hogy a mesterséges intelligencia nem érzelmi alapú, és ezért árthat a polgároknak (Fotó: Unsplash)

Inkluzív kormányzás: átlátható döntéshozatal

Az afrikai kormányzás dinamikus táján, ahol a nemzetek átláthatóságra, elszámoltathatóságra és inkluzív döntéshozatalra törekszenek, egy erős szövetséges jelent meg – a mesterséges intelligencia. Átalakító képességeivel a mesterséges intelligencia forradalmasít(hat)ja a kormányzati rendszereket, felhatalmazhatja a polgárokat, és elősegítheti az átláthatóbb részvételi folyamatokat az egész kontinensen. Utazásunk Ghána vibráló fővárosába, Accrába vezet, ahol a demokratikus fejlődés szelleme áthatja a levegőt. Ismerjük meg Kwame Asamoah-ot, aki elkötelezett az MI-ban rejlő lehetőségek kihasználása mellett, hogy megerősítse a kormányzati gyakorlatot. A technológia ereje által inspirálva a GovAI-ban látja a jövőt, ami egy olyan szervezetet, mely az átlátható és inkluzív döntéshozatali folyamatok előmozdítása mellett kötelezte el magát. A GovAI-n keresztül kifejlesztettek egy mesterséges intelligencia alapú platformot, az e-Governt. Ez az állampolgári szerepvállalás központjaként működik, lehetővé téve az egyének számára, hogy hozzáférjenek a kormányzati szolgáltatásokhoz, kifejezzék véleményüket, és aktívan részt is vegyenek a politikai döntéshozatalban. Az e-Govern a természetes nyelvi feldolgozást és az érzelemelemzést használja a polgárok visszajelzéseinek felkutatására, biztosítva, hogy a civilek hangját meghallják, és aggodalmaikat is figyelembe vegyék az egyes döntésekkel kapcsolatban.

Átlátható döntéshozatal támogatása MI segítségével
Az e-Govern a természetes nyelvi feldolgozást és az érzelemelemzést használja a polgárok visszajelzéseinek felkutatására, biztosítva, hogy a civilek hangját meghallják, és aggodalmaikat is figyelembe vegyék az egyes döntésekkel kapcsolatban (Fotó: Unsplash)

Az e-kormányzat egyik figyelemre méltó jellemzője, hogy képes elősegíteni az adatvezérelt döntéshozatalt. A platform a nagy adatelemzés és a gépi tanulási algoritmusok felhasználásával hatalmas mennyiségű, különböző forrásokból származó információt dolgoz fel, így a politikai döntéshozók megalapozott döntések meghozatalához szükséges betekintést és bizonyítékokat kap(hat)nak. Ez az adatvezérelt megközelítés elősegíti a „tényeken alapuló” kormányzást, elősegítve a közigazgatás hatékonyságát és eredményességét. A mesterséges intelligencia ráadásul forradalmasítja a közszolgáltatások nyújtását. Az e-kormányzás révén a polgárok digitálisan férhetnek hozzá a kormányzati szolgáltatásokhoz és információkhoz, csökkentve a bürokráciát, minimalizálva a korrupciót és növelve a hatékonyságot. Az MI-vel működő chatbotok azonnali támogatást és útmutatást nyújtanak, így a kormányzati szolgáltatások minden polgár számára – beleértve a távoli területeken élőket is – elérhetőbbé és felhasználóbarátabbá válnak.

Átlátható döntéshozatal támogatása MI segítségével
Ez az adatvezérelt megközelítés elősegíti a „tényeken alapuló” kormányzást, elősegítve a közigazgatás hatékonyságát és eredményességét. A mesterséges intelligencia ráadásul forradalmasítja a közszolgáltatások nyújtását (Fotó: Unsplash)

A mesterséges intelligencia hatása a kormányzásban túlmutat az e-kormányzáson. Afrika-szerte a kormányok az átláthatóság és az elszámoltathatóság fokozása érdekében alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. Az adatelemző eszközöket a korrupciós minták azonosítására, a csalások felderítésére és a közpénzek megfelelő felhasználásának biztosítására használják. Az MI-algoritmusok hatalmas mennyiségű adatot elemeznek, és olyan felismeréseket és anomáliákat tár(hat)nak fel, melyek segítik a korrupció elleni küzdelmet és előmozdítják a „jó kormányzást”. Emellett a mesterséges intelligencia az online platformokon keresztül lehetővé teszi az állampolgári elkötelezettséget és részvételt. Az MI által működtetett közösségi médiafigyelő eszközök lehetővé teszik a kormányok számára, hogy nyomon kövessék a közhangulatot, azonosítsák a felmerülő problémákat, és valós időben reagáljanak. Ez a kétirányú kommunikáció elősegíti a bizalmat, az együttműködést és a befogadást, biztosítva, hogy a polgárok hangja alakítsa a döntéshozatali folyamatokat. A mesterséges intelligencia integrálása a kormányzásba nemcsak a polgárokat teszi képessé, hanem a szakpolitikai eredményeket is javítja. Az MI-algoritmusok segítenek az előrejelzésben, a modellezésben és a forgatókönyv-elemzésben, lehetővé téve a döntéshozók számára a különböző szakpolitikai lehetőségek lehetséges hatásainak értékelését. Ez a tényeken alapuló megközelítés jobb szakpolitikákat segít elő, a társadalmi kihívások kezelésére és a fenntartható fejlődés előmozdítására. A mesterséges intelligencia átalakító ereje révén átalakítják a kormányzati rendszereket, és hidakat építenek a kormányok és a lakosság között.

Átlátható döntéshozatal támogatása MI segítségével

PODCAST

ICT Global News

VIDEOGALÉRIA
FOTÓGALÉRIA

Legnépszerűbb cikkek