Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

A szakemberhiányt tartják a fejlődés legnagyobb akadályának a hazai IKT-cégek

MEGOSZTÁS

A hazai IKT-szektorba tartozó vállalatok 62 százalékának nőtt az árbevétele az elmúlt három évben, ugyanakkor majdnem ilyen arányt képviselnek azok a cégek, amelyek nem tudtak javítani a termelékenységükön ebben az időszakban – derül ki a Századvég által készített elemzésből. Az ágazat problémái között még mindig kiemelkedő az informatikus munkaerőhiány, de a megemelkedett költségek, a változékony szabályozási környezet és az ellátási láncok akadozása is nehezíti a növekedést. A felmérés során a megkérdezettek közel 90 százaléka jelezte, hogy tervez beruházást, fejlesztést a következő 3-5 évben.

(kiemelt fotó: EnvatoElements)

A hazai GDP 7 százalékát adó, közel negyedmillió embert foglalkoztató IKT-szektorról készített átfogó kutatást a múlt év végén a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Digitális Üzletága, amelyből kiderült, hogy az ágazat és közvetve a hazai nemzetgazdaság versenyképességi potenciáljának további erősödését is nagyban hátráltatja az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalkozások szerint a szektort érintő, egyre növekvő mennyiségi, minőségi és strukturális informatikus munkaerőhiány, a működési költségek növekedése, illetve az üzleti szemlélet és a vállalkozói kedv hiánya.

A kutatás során a válaszadók körében magas volt (40 százalék feletti) az elmúlt három évben kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységet folytató vállalkozások aránya. A megkérdezett cégek közül 10-ből 9 hajtott végre valamilyen fejlesztést az elmúlt három évben, legnagyobb arányban az alaptevékenység fejlesztéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök, szolgáltatások beszerzésére fordítottak fejlesztési forrást.

A felmérésből kiderült az is, hogy az elmúlt három évben válságállónak bizonyultak a hazai IKT-szektor szereplői, a válaszadók 62 százalékának nőtt összességében az árbevétele, ezen belül 30 százaléknak pedig mindhárom évben. Azoknál a társaságoknál, ahol nem bővült a forgalom főként a megnövekedett működési költségeket (pl. emelkedő energiaárak, árfolyamváltozásból fakadó kedvezőtlen hatások stb.) okolták (53 százalék), de a megkérdezettek több mint harmada szerint ebben a változékony hazai szabályozási környezet és az ellátási láncok akadozása is közrejátszott.

 

 

A kutatás egyik elgondolkodtató eredménye, hogy a válaszadó vállalkozások 60 százalékának nem változott a termelékenysége az elmúlt három évben, és csupán 10 százalék szerint nőtt jobban a termelékenységük, mint az árbevételük. Továbbá a cégek 6 százalékának csak leépítések árán sikerült az egy főre jutó termelést javítani.

 

A fejlődés akadályai

A kutatás készítői rákérdeztek arra is, hogy mit tartanak a további fejlődés előtt álló legnagyobb akadályoknak a hazai IKT-szektor szereplői. A válaszok alapján az a kép rajzolódott ki, hogy a problémák közül továbbra is kiemelkedik az iparágat hosszú ideje sújtó és dinamikáját tekintve egyre növekvő informatikus munkaerőhiány, amely mind mennyiségi, mind minőségi, mind strukturális értelemben rányomja a bélyegét az ágazat (és így a teljes nemzetgazdaság) működésére.

Annak ellenére, hogy a hiányt a vállalkozások és az oktatási rendszer (felsőoktatás és felnőttképzés) számos eszközzel törekszik mérsékelni, az olló a kibocsátás és a valós munkaerőpiaci igények között továbbra sem látszik zárulni, sőt; néhány éven belül egyes prognózisok szerint további több tízezer informatikus hiányozhat a magyar munkaerőpiacról.

 

Egyes prognózisok szerint néhány éven belül további több tízezer informatikus hiányozhat a magyar munkaerőpiacról. (fotó: EnvatoElements)

 

A szektor növekedési potenciálja előtt álló akadályokat illetően a vállalkozások felrajzolták a szerintük kívánatosnak gondolt kormányzati beavatkozások irányait is: a siker kulcsaként elsősorban a kiszámítható és stabil szabályozási, valamint adózási környezetet, az adminisztratív terhek jelentős csökkentését, továbbá a megfelelő mennyiségű és minőségű szakembert biztosító oktatási rendszer kialakítását várnák el a kormányzati szakpolitikától.

 

Nem mondanak le a fejlesztésekről

A kutatás során megkérdezett túlnyomó többsége tervez valamilyen fejlesztést a következő 3–5 évben, mindössze a válaszadók 12,5 százaléka jelezte, hogy nem szerepel ez a tervei között. Az elemzés készítői ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy ez magasabb arány, mint az elmúlt három évben passzív vállalkozásoké, ami 9,5 százalék volt.

Azoknál a cégeknél, amelyeknél szerepel a tervekben fejlesztés, beruházás, a legnagyobb arányban (70 százalék felett) az alaptevékenység fejlesztéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök, szolgáltatások beszerzését vetítették előre. A digitalizációs célú fejlesztések (ideértve az Ipar 4.0 fejlesztéseket) is 50 százalék feletti arányt értek el. A fentieket követték a munkatársak átképzése/továbbképzése (48,4 százalék), illetve a támogató tevékenységek fejlesztése (45,8 százalék).

A válaszadók a jövőbeli fejlesztések esetében jóval nagyobb arányban terveznek hitelt és/vagy pályázati forrást igénybe venni, mint a múltbeli projektjeik során. A pályázati finanszírozási lehetőségeket illetően valamennyi fejlesztési cél esetében 30 százalék feletti azok aránya, akik szubvenciók bevonását tervezik, közülük is kiugróan sokan (55 százalék) telephely fejlesztésére igényelnének állami támogatást.

 

PODCAST

ICT Global News

VIDEOGALÉRIA
FOTÓGALÉRIA

Legnépszerűbb cikkek