Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Gyártói felelősség a fenntarthatóságért

MEGOSZTÁS

Számos új kötelezettséget és adminisztratív feladatot hoz magával a július 1-jétől induló új, kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, amely bizonyos termékek hulladékkezelését határozza meg.

Az Országgyűlés 2022. decemberében fogadta el az Európai Unió hulladékgazdálkodással összefüggő irányelveinek történő megfelelést célzó törvények szükséges módosítását. Ennek következtében 2023. július 1-jétől a Magyar Állam felelősségi körébe kerül a hazai hulladékgazdálkodási rendszer. 2023. július 1-jét követően az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jön létre, melyben az állam hulladékgazdálkodási közfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre terjed ki. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére koncessziós szerződéssel 2023. július 1-től 35 évre átengedi a MOL csoport tagjának, a MOHU-nak.

Régóta téma a fenntarthatóság

Már a hatvanas évektől tanulmányokkal bombázták a környezetért aggódók a kormányzati döntéshozókat és hívták fel a közvélemény figyelmét is arra, hogy mi történik a 2100-ig terjedő jövőben, ha a világ népessége az iparosodás során a környezet használatát és szennyezését folytatja. Majd jóval később, 2002. augusztus 26-től szeptember 4-ig közötti időszakban tartott dél-afrikai Johannesburgban a fenntartható fejlődésről rendezett világcsúcstalálkozón készült el a Johannesburgi Nyilatkozat a Fenntartható Fejlődésről, amelyben meghatározták többek között, hogy a részt vevő országok 2020-ig csökkentsék a káros kémiai anyagok termeléséből és használatából származó egészségügyi és környezeti kockázatokat. Mégis, 2005-ig sok ország nem rendelkezett fenntartható fejlődés stratégiával, Magyarország is csak 2007-ben készítette el azt.

Kiterjesztett gyártói felelősség (EPR)

A fenntartóság témaköre mára hatalmas problémává vált, s ezen belül pedig az egyik legnagyobb gondot a nem megfelelően kezelt hulladékok jelentik. Az elmúlt évtizedekben ugyanis megsokszorozódott a háztartások, intézmények és az ipar által együttesen termelt hulladék mennyisége. Mind az ipari, mind pedig a háztartási hulladék jelentős része azonban még mindig nem kerül vissza az újrahasználat vagy újrafeldolgozás körforgásába, az energetikai hasznosítás hiánya viszont jelentős terhelést jelent a természetnek.

Végül az Európai Unió szigorú irányelvekben határozta meg, hogy a tagállamokban keletkezett hulladéknak minél nagyobb részét hasznosítsák újra, hogy így kerüljön be a körforgásos gazdaságba. Az unió hulladékpolitikájában azt is meghatározták, hogy az egyes termékek életciklusa végén szükséges hulladékkezelési (újra-használat, hasznosítás, ártalmatlanítás) költségeit a gyártók és termelők fizessék meg. Ezt hívják kiterjesztett gyártói felelősségnek (extended producers responsibility – EPR). A szakemberek reményei szerint ez a törvény fogja biztosítani a körforgásos gazdaság koncepciójának megvalósulását.

„Azon társaságok számára viszont, akik eddig elem, gépjármű, textiltermékek, sütőolajok, zsír és fabútorok forgalmazása révén nem voltak érintettek, rendkívül fontos a felkészülés az új rendszer bevezetésére.”

A törvény alá az alábbi termékek tartoznak:

– csomagolóanyagok,

– egyes egyszer használatos műanyag termékek,

– elektromos és elektronikus berendezések,

– elemek és akkumulátorok,

– gépjárművek és alkatrészeik,

– gumiabroncs,

– reklámhordozó és irodai papír,

– használt sütőolaj,

– textil termékek,

– fából készült bútorok.

Az EPR-rendszerben a MOHU feladata, hogy gondoskodjon a körforgásos termékből képződő hulladék átvételéről, gyűjtéséről, elszállításáról, előkezeléséről, kereskedelméről és kezelésre történő átadásáról, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről. Az EPR-rendszer mellett egyes csomagolások (például: üveg, alumínium italtartók) esetében meg fog jelenni a kötelező visszaváltási díj, illetve a visszaváltási rendszer és annak beruházási, és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulás is, amely ugyancsak a gyártókat terheli.

Az EPR továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az európai uniós előírásoknak megfelelően 2040-ig a teljes hazai települési hulladékmennyiség 65 százalékát újrafeldolgozzák Magyarországon.

A gyártói felelősségi díj júliustól él, de már most ad tennivalót

Az új rendszer magában foglalja a hulladékgazdálkodási koncessziót elnyert MOHU MOL Zrt.-vel való együttműködés kötelezettségét is, és fontos elem, hogy a kiterjesztett gyártói felelősség körébe tartozó termékek nem azonosak a környezetvédelmi termékdíjas termékekkel. Ezek párhuzamosan, együtt terhelik majd a gyártókat.

„A márciusi kormányrendelet számos könnyítést hozott az eredeti elképzeléshez képest a számlázással, illetve a nyilvántartások vezetésével kapcsolatban. A részletek pontosítása önmagában kedvező fejlemény, ugyanakkor érdemes lenne, hogy minden érintett részletesen átvizsgálja a szabályozás rá vonatkozó részleteit” – tanácsolja dr. H. Nagy Dániel, a nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat, a Mazars Kft. partnere. Hozzáteszi, hogy a környezetvédelmi termékdíjban az eddig érintettek számára a legfontosabb feladat talán a vámtarifaszámoknak és a jogszabályi definícióknak való megfelelés ellenőrzése, illetve annak feltérképezése, hogy mekkora az átfedés a környezetvédelmi termékdíjjal, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi díjjal érintett termékek között. Azon társaságok számára viszont, akik eddig elem, gépjármű, textiltermékek, sütőolajok, zsír és fabútorok forgalmazása révén nem voltak érintettek, rendkívül fontos a felkészülés az új rendszer bevezetésére. „Jelenleg problémát okoz, hogy – bár a regisztráció elindult és alig több mint egy hónap múlva élesben indul a rendszer – még mindig nem hozták nyilvánosságra a fizetendő díjak mértékét, ami igencsak megnehezíti a felkészülést” – fűzi hozzá dr. H. Nagy Dániel.

 

PODCAST

ICT Global News

VIDEOGALÉRIA
FOTÓGALÉRIA

Legnépszerűbb cikkek