A 2008-as pénzügyi válság megsemmisítő csapást mért az intézményekre és a megélhetésre. Az utórezgések visszhangoztak a médiatérben, felgyorsítva a nyomtatott sajtó hanyatlását, és elősegítve a digitális átállást. Miközben a hagyományos médiumok igyekeztek alkalmazkodni, új szereplők és platformok előtt nyílt meg a tér.